Liên kết website
Thống kê truy cập
Hôm nay : 15
Tháng 11 : 247
Năm 2018 : 4.860
 30/08/17  Hoạt động – Sự kiện  1180
Thực hiện các Đề án của UBND tỉnh Điện Biên, về đào tạo cán bộ, học sinh đi đào tạo tại Lào, Trung Quốc, Thái Lan, ngày 28/8/2017 UBND tỉnh Điện Biên đã ban hành Quyết định về việc cử 18 cán bộ, học sinh đi học tại Lào, Trung Quốc, Thái Lan năm 201